عالمه


خـــــ ــــدایا مــ ــمنون

که مــــرا در حد ایوبـــــ میبینی

ولی تمامشــ کن!

دیگــــر بریده ام

همیشه در حالی که...یه عالمه حرف بیخ گلوت چسبیده!

یه عالمه اشک توی چشماته!

یه عالمه حسرت توی دلت تلنبار شده...

باید بگی :

 خب دیگه... واسه همیشه خدافظ ...!  ...

عکس های عاشقانه دختران تنها و عاشق
 

هنوز هم ، حوالی خواب های


شبانه ام پرسه میزنی


لعنتی!!!


 دیر وقت است ، آرام بگـــــــیر


بُگذار یک امشب راآسوده بخوابم...

 

×××

برای بعضـــی دردها نه میتوان گریــــــه کَـ ـرد...

نه میتوان فریــــــآد زد

برای بعضــ ـی دردها

فقـــط میتـــ ــوان

نگــــاه کَــرد

و بی صــ ـــدا شکســت ...

 

 

منبع اصلی مطلب : شیطنتای ما دوتا
برچسب ها : عالمه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه :