شــــــــما #خاص
شــــــــما #آس
فقــــــــط جونه مــــــــادرت
با مــــــــن نلاس

#اعــــــــصابم# بگــــــــاس!

 

 

 

خــاص؟…مــالــه اُسْــکُــلاسُ…مَــشْــتــی بــاش…♣
♚به هر میمونی میرسی سریع نگو با من باش..♚

☚*سنگین باش*☛!¤¡

 

 

 

 

 

از ورژڹ جدیــد خـودم خوشــم میاد✔
شدم یه دختر : مَنْطِقــــے↯
✔ سَنـگدِل↯
✔ بــی رَحْـــم↯
✔ خُشــڪ↯
✔ عَصَبـــــے↯
✔ رُڪ↯
✔ لَجْب ✔ از↯
✔ [*بی احساس*]
✔ {متنفر از پسر}
آخـه زنــدگے⇦عوضم⇨ کــرد↻
ولــــے خوشحالم ڪہ ⇦عوضیـم⇨ نکــر 

 

 

 مــــــن “تــــــیریپ سنـــــگین بر نــدار …
مــن خودم ✘ WnestoN✘ عقــــابی ام !!
اونقــــدر ســـگَم !!!
کـــــه با خودم کنـــــار نـــمیـــام ..×
پـــَرِت به پَرم بگیـــره پرپری …!
آخـــــه کی بهــــت گفته تــــــــک پری …؟!
تو لعـــــنتی فقط دم پــــــری ~
��عـــــــــــــــــآم No خــــــــــــآص ��

 

یه دختر تقص.با یه عالمه بغض.... 

تو خوب ” مَن ” لاشـــــی …… .×

اَما . . . آخ آخ . . .

آرِزو ب دِلـِــــــت میزارَم دوباره با مَـ ـن بـ ـاشـــــــ ـــی …!!

 

 

 

 

 

بــبیــن بــــذآـر تو حآـلــِ خــــودـَم بـــآشم [!]

بهــ گــــآـــت میـــــدَمــ اَز جــــــآمــ پــــــآشَمــ[-_-]

 

 

 دختر یعنی به عالمه احساس..... دختر یعنی دنیای رنگی رنگی....


هـوووی لـآشـے عـُمرا بـتـ۹نـی

 مثلـ مـا بآشـــی!!!

 چووــن مآ اَز اوـنـآشیـم  بَعلهـ اینـجورــیاستـ !!

 

 

 

 

من+++ پرنسسم+++

نه به خاطــــــر تو . . .

به خاطر این که
+++ بابام +++
♥♥♥ شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآهـــــــــــــــه♥♥♥

 

 


 

دختر باس ی عالمه شاخسین داشته باشـــه 

 

 

حَــــآلـــ مـــآ |يــــــنـــقَـــدرَمـ کِـــــــہ مـــے بــيــنــــے خــوبـــ نُـــيُــــسـتـــــــ

فُــــــتُـــؤشـــآپـــــــــہ ! ×

 


از قَـــديــم گُــفــتَـن دَهـــَــن مَــــردُم رونِميشــــه بَــســتـــ ....
اَمـــا سِــــرويــس کـــه ميشـــه کَــــرد ....

 

منبع اصلی مطلب : شیطنتای ما دوتا
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه :